Plan na cvicenie

Základné princípy OOP

Na cvičeni si preštudujte prednášku 3
Konkretne :
 • konštruktor a jeho použitie,
 • klúčové slovo this a jeho použitie a význam,
 • modifikátory prístupu
 • statické atribúty a metódy

Hlavna.java

	  package main;
	  
    public class Hlavna {
			public static void main(String[] args) {
				System.out.println("Populacia : "+ Clovek.populacia);
				
				Clovek cvicaci = new Clovek("Maroš","Čavojský");
				System.out.println("Populacia : "+ Clovek.populacia);
				
				//ako vypisem meno cviciaceho ?
				//System.out.println("Cviciaci "+ cviciaci.meno); //preco toto nefunguje ?
				System.out.println("Cviciaci "+ cviciaci.getMeno()); //preco toto funguje ?
				
				//ako vypisem priezvisko cviciaceho ?
				//System.out.println("Cviciaci "+ cviciaci.priezvisko); //preco toto nefunguje ?
				//System.out.println("Cviciaci "+ cviciaci.getPriezvisko()); //preco ani toto nefunguje ?
				
				Clovek student = new Clovek("Barbora","Krásna");
				Clovek student = new Clovek("Patrik","Športový");
				System.out.println("Populacia : "+ Clovek.populacia); // preco je populacia 3 ?
				
				//mozem spusti metodu aj bez vytvorenia instancie ?
				System.out.println("Populacia : "+ Clovek.zistiZivost()); // len staticku metodu
				
			}
		}
		
  

Clovek.java

	  package triedy;
    public class Clovek {
		  public static int populacia = 0;
			private String meno;
			private String priezvisko;
			
			public Clovek(String meno, String priezvisko){
				this.meno = meno;
				this.priezvisko = priezvisko;
				populacia++;
			}
			
			public String getMeno(){ return this.meno; }
			protected String getPriezvisko() {return this.priezvisko; }
			
			public void setMeno(String meno){ this.meno = meno; }
			protected void setPriezvisko(String priezvisko) { this.priezvisko = priezvisko; }			
			
			public static String zistiZivost(){ return "Žive"; }
		}