Plan na cvicenie

Vyuzite ovladacich prvkov a listenerov v oknovych aplikaciach AWT

Responsive image

Uloha 0

Vytvorte si projekt vo vývojovom prostredí NetBeans z existujúcich súborov.

Stiahnite si súbor .java a súbor .java a vlozte ho do vytvoreneho projektu namiesto vygenerovaneho.

Uloha 1

Pridajte do oknovej aplikacie menubar (MenuBar). V metode setMenu() pridajte menu(Menu) 3 polozkami(MenuItem) v prvej urovni a 2 polozkami v 2 urovni (vid. obrazok). Na odchytenie kliknutia pouzite jeden action listener pre vsetky polozky. Tento action listener implementujte v metode setActionListener() do pripravenej premennej listener. Po stlaceni danej polozky sa vypise jej text do konzoly (System.out).

MyFrame.java

   public class MyFrame extends Frame {

  public void setMenu(){
	//implementujte pridanie menu, a submenu do oknovej aplikacie
	//na vsetky polozky pouzite jeden ActionListener, ktory si implementuje v metode setActionListener()
  }  
   
  public void setActionListener() {
	//tu implementujte action listener pre polozky menu
	//kazda polozka vypise do konzoly po stlaceni svoj label
	//polozka m3 ukonci aplikaciu
  }
}
  
Responsive image

Uloha 2

Pridajte do oknovej aplikacie rozbalovacie menu. V metode setChoice() implementujte rozbalovacie menu (Choice) aspon s troma moznostami. Pridajte aj tlacidlo (Button). Po stlaceni tlacidla sa vypise do konzoly (System.out) aktualne vybrata moznost.

MyFrame.java

   public class MyFrame extends Frame {

   public void setChoice(){
   //tu implementujte rozbalovacie menu aspon s 3 moznostami
   //tu implementujte tlacidlo, po stlaceni sa vypise aktualna vybrana moznost  
  }
}
  
Responsive image

Uloha 3

Pridajte do oknovej aplikacie textovy vstup. V metode setTextovyVstup() implementujte textovy vstup (TextField). Pridajte aj tlacidlo (Button) a label (Label). Po stlaceni tlacidla sa vypise do labelu text z Textoveho vstupu (TextField).

MyFrame.java

   public class MyFrame extends Frame {

   public void public void setInput(){
   //tu implementujte textovy vstup
   // tu implementujte label
   //tu implementujte tlacidlo, po stlaceni sa vypise text z textoveho vstupu do Label-u  
  }
}
  
Responsive image

Ukazkove riesenie

Stiahnite si súbor .java a súbor .java .