Plan na cvicenie

Vyuzite listenerov v oknovych aplikaciach AWT

Uloha 1

Vytvorte si projekt vo vývojovom prostredí NetBeans z existujúcich súborov.

Stiahnite si súbor .java a vlozte ho do vytvoreneho projektu namiesto vygenerovaneho.

Uloha 2

Postupne odkomenujte jednotlive ukazky pouzitia listenerov v kniznice AWT pri tvorbe oknovej aplikacie. Dolezite je uvedomit si principy pouzivania kniznice.

Listery.java

    public class Listenery {

  public static void main(String[] args) {
//    MojFrame f = new MojFrame();
//    f.spusti();
    
//    MojFrame2 f = new MojFrame2();
//    f.spusti();
    
//    MojFrame3 f = new MojFrame3();
//    f.spusti();
    
//    MojFrame4 f = new MojFrame4();
//    f.spusti();
    
//    MojFrame5 f = new MojFrame5();
//    f.spusti();
    
    
    //TestFrame6 f = new TestFrame6();
    
    //TestFrame7 f = new TestFrame7();
    
    //MojFrame8 f = new MojFrame8();
    
    //MojFrame9 f = new MojFrame9();
    
    //MojFrame10 f = new MojFrame10();
    
    //TestFrame11 f = new TestFrame11();    
  }

}

		
  

Uloha 3

Vytvorte si oknovu aplikaciu, v ktorej pouzijete listener na ikonu zatvorenia okna. Po kliknuti pre zatvorenie okna sa ma okno zatvorit.

Uloha 4

Doplnte do oknovej aplikacie, tlacidlo s textom "Zatvor" do panelu.
Po kliknuti na tlacidlo sa aplikacia zatvori.
Program skonci ak budu zatvorene vsetky okna.

Uloha 5

Doplnte do oknovej aplikacie, tlacidlo s textom "Nove okno" do panelu.
Po kliknuti na tlacidlo sa otvori nove okno.
Ale pri zatvarani okna sa zatvori vzdy len jedno, v ktorom bol urobeny klik.
Program skonci ak budu zatvorene vsetky okna.

Uloha 6

Doplnte do oknovej aplikacie, listener na stlacenie klavesy.
Vytvorte si premnennu typu String.
Pri stlaceni klavesu ineho ako "Delete" alebo "BackSpace" sa stlaceny znak ak je alfanumericky prida nakoniec Stringu v premennej.
Po stlaceni klavesu "Delete" sa vymaze obsah premnnej na prazdny retazec.
Po stlaceni klavesu "BackSpace" sa vymaze posledny znak v premennej.
Pri kazdom stlaceni klavesu je obsah premennej vypisany do System.out.

Uloha 7

Doplnte do oknovej aplikacie, Canvas s action listenerom.
Po kliknuti v Canvase sa vykresli modry stvorec so sirkou strany 100. Suradnice kliknutia X,Y su lavy horny roh.

Uloha 8

Doplnte do oknovej aplikacie, Canvas s action listenerom.
Po stlaceni tlacidla mysi v Canvase sa vykresli cerveny stvorec so sirkou strany 100. Suradnice kliknutia X,Y su lavy horny roh.
Stvorec sa posuva podla pohybu mysky.
Po uvolneni tlacidla mysky by mal zostat cerveny stvorec na mieste kde bola v tom okamihu myska.

Uloha 9

Doplnte do oknovej aplikacie, dve tlacidla "Stvorec" a "Kruh".
Po kliknuti v Canvase sa vykresli modry stvorec so sirkou strany 100 alebo modry kruh s priemerom 50 podla toho co bolo take tlacidlo "Stvorec" alebo "Kruh" bolo stlacene.
Ak predtym nebolo stlacene tlacidlo tak sa vykresli stvorec.
Suradnice kliknutia X,Y su lavy horny roh pre stvorec aj kruh.

Uloha 10

Doplnte do oknovej aplikacie, Canvas s action listenerom.
Po stlaceni tlacidla mysi v Canvase sa vykresli cerveny stvorec so sirkou strany 100 / kruh s polomerom 50 podla toho co bolo take tlacidlo "Stvorec" alebo "Kruh" bolo stlacene.
Ak predtym nebolo stlacene tlacidlo tak sa vykresli stvorec.
Suradnice kliknutia X,Y su lavy horny roh pre stvorec aj kruh.
Stvorec/Kruh sa posuva podla pohybu mysky.
Po uvolneni tlacidla mysky by mal zostat cerveny stvorec/kruh na mieste kde bola v tom okamihu myska.