Plan na cvicenie

Konkretne :
 • vytvoriť projekt,
 • napísať a skompilovať zdrojový kód
 • osvojiť si pracu s triedami
 • osvojiť si základnú syntax (cykly, podmienky, jednoduché premenné, polia)

Informacie

Stranka predmetu

Uloha 1

Vytvorte si projekt vo vývojovom prostredí NetBeans a naprogramujte "Ahoj svet".

    System.out.println("Vypisem text a odriadkujem");
		System.out.print("Len vypisem text");
  

Uloha 2

Stiahnite si tento .java subor a vlozte ho do projektu a vyskusajte pouzit vsetky jeho metody.

HelloWorld.java

    package helloworld; //balik v ktorom sa kod nachadza
		
		public class HelloWorld { //staticka trieda
			public static void main(String[] args) { //metoda, ktora sa spusti po starte programu
			}
		}
  

Zklavesnice.java

    package helloworld; //nezabudnite doplnit package
		
		public class Zklavesnice {
			//...
		}
  

Uloha 3

Do projektu si pridajte metodu, ktora bude mat ako vstup 2 cele cisla a vrati jedno cele cislo.
1 ak je prvé číslo väčšie ako druhe
0 ak sú obidve čísla rovnaké
-1 ak je prvé číslo menšie ako druhé.

    package helloworld; 
		
		public class Porovnavac {
			public static int porovnaj(int a, int b){
				//...
				return -2; //todo
			}
		}
  

Uloha 4

Do projektu si pridajte pole celych cisel a zotriedte ich pomocu vytvorenej metody.

Uloha 5

Do projektu si pridajte metodu, ktora bude mat ako vstup 2 matice a vrati jednu maticu, ktora je ich sucinom. Pred samotným násobením skontrolujte správny rozmer vstupných matíc.

    package helloworld; 
		
		public class Matice {
			public static int[][] vynasob(int[][] a, int[][] b){
				//todo 
			}
		}