Zadanie 1

Do AIS odovzdajte [vase_AIS_ID]_zad1.zip do 18.3. 2016, 23:59. Program MUSÍ byť spustiteľný v jave 1.6 a viac. Inak je zadanie hodnotené za 0 bodov

Stiahnite si zadanie .pdf .

Súbor [vase_AIS_ID]_zad1.zip musí obsahovať

 • src/ - priečinok so zdrojovými súbormi
 • dist/[vase_AIS_ID]_zad1.jar - spustiteľny súbor .jar
 • pri zápise do súborov, nastaviť práva 777 pre súbor !! Ukážka na riadkoch 12 až 15 v kóde nižšie.

Program musí pracovať s

 • matice.in - súbor, ktorý program berie ako vstup s dvoma maticami, v zadanom formáte ( nesmie byť v priečinku dist/ )
 • matica.out - súbor, ktorý program vytvorí ako výstupný súbor s jednou maticou , v zadanom formáte ( nesmie byť v priečinku dist/ )

Súbor [vase_AIS_ID]_zad1.zip môže obsahovať

 • lib/ - priečinok kde sú uložené všetky používané knižnice
 • dist/lib/ - priečinok s používanými knižnicami (totožný obsahovo s lib/ )
    public static void saveObsahDoSuboraString(String menoSuboru, String obsah) {
    try {
      
      FileOutputStream subor = new FileOutputStream(menoSuboru);      
      OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(subor);
      PrintWriter doSuboru = new PrintWriter(out); 
      doSuboru.print(obsah);
      doSuboru.close();
      out.close();
      
      final File file = new File(menoSuboru);
      file.setReadable(true, false);
      file.setExecutable(true, false);
      file.setWritable(true, false);

    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println("chyba " + e);
    } catch (IOException ex) {
      System.err.println("chyba " + ex);
    }

  }		
  
UPOZORNENIE !!! Ak v archíve .zip budú chýbať niektoré povinné uvedené priečinky/súbory alebo .jar sa nebude dať spustiť alebo zdrojové súbory sa nebudú dať skopilovať zadanie je hodnotené 0 bodmi !!! Program nesmie fungovať výhradne len pre daný vstup ale pre ľubovoľný vstup, keďže obsah súboru matice.in budeme počas konktroly meniť. V prípade, že vstupné matice nemôžu byť vynásobené tak program to používateľovi oznámi na chybovom výstupe. ( System.err )

Riešenia

Aby ste mohli odovzdať zadanie na otestovanie funkcionality musíte sa najprv prihlásiť. Prihlásiť sa a odovzdávať môžu len študenti z cvičení v piatok o 9:00 a 11:00.

Výsledky

Na základe odovzaných zadaní bol zostavený posledného vyhodnotenia pre každé odvzdanie. Ak máte niekde FALSE, znamená to, že nespĺnate daný test. Ak máte v stlpci Kompletnosť .ZIP, hodnotu FALSE znamená, to že ste nedodržali predpísanú štruktúru odovzdávania, a validácia ďalej nepokračovala a preto máte ďalší stĺpec prázdny.

Aby ste mohli výsledky musíte sa najprv prihlásiť.