Skúška 1. časť

Na dnešnom cvičení budete samostatne vypracovávať počas cvičenia prvú časť skúšky z predmetu OOP.

Cvicenie Piatok 9:00 - Zadanie
Cvicenie Piatok 11:00 - Zadanie

Povolené máte všetko okrem

  • aktívnej komunikácie ústnej, posunkovej, internetovej (chat, email, twitter, statusy, komentáre, ...), telefónnej (SMS, MMS, ...) a všetkých ostatných tu nevymenovaných spôsobov komunikácie.
  • výmeny/zdieľania súborov a správ.

Kto bude pristihnuty pri komunikacii alebo zdieľaní/výmeny súborov/správ či s otvoreným Facebookom, Skype-om a inými stránkami/aplikáciami určenými na výmenu správ či súborov bude jeho zadanie ohodnotené ihneď za 0b,

!!!! Kto na cvičení NESTIHNE odovzdať do AIS miesta odovzdania je hodnotený 0b. Neskoršie odovzdanie sa neuznáva !!!!