Plan na cvicenie

Vytvaranie oknovych aplikacii - AWT

Uloha 0

Vytvorte si projekt vo vývojovom prostredí NetBeans z existujúcich súborov.

Stiahnite si súbor .java a vlozte ho do vytvoreneho projektu namiesto vygenerovaneho.

Uloha 1 - Uloha 10

Postupne odkomenujte jednotlive ukazky pouzitia kniznice AWT pri tvorbe oknovej aplikacie. Dolezite je uvedomit si principy pouzivania kniznice.

oop.java

    public class Oop {
			public static void main(String[] args) {
			Frame F=new Frame(); 
			F.setSize(500,500); 
			F.setVisible(true);

		//    Frame F=new TestFrame(); 
		//    F.setSize(500,500); 
		//    F.setVisible(true);

		//    TestFrame2 F = new TestFrame2();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame3 F = new TestFrame3();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame4 F = new TestFrame4();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame5 F = new TestFrame5();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame6 F = new TestFrame6();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame7 F = new TestFrame7();
		//    F.spusti();

		//    TestFrame8 F = new TestFrame8();
		//    F.spusti();


			}
		}